Список литературы

 1. Algulin I. Bengt Langren, Polyederns gåta. En introduktion till Gunnar Ekelöfs Färjesång/ I. Algulin //Övriga recensitioner. - 1999. s. 225 – 226.

 2. Ekelöf G. En självbiografi / G.Ekelöf. Stockholm: Bonnierförlagen, 2007. 320 s.

 3. Ekelöf G. Färjesång/ G. Ekelöf. Stockholm: Bonniers, 1941. 87 s.

 4. Ekner R. Gunnar Ekelöf : Skrifter : Register/ R.Ekner. Stockholm: Bonniers, 1993. 113 s.

 5. Lundkvist A.Sång för att leva bättre. Recensioner, 1941. s. 646 – 647.

 6. Mortensen A.Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf. Stockholm, 2000. 488 s.

 7. Olsson A. Gunnar Ekelöf/ A. Olsson. Stockholm: Natur och kultur, 1999. 150 s.

 8. Sommar C. O. Gunnar Ekelöf: Dikter och prosastycken / C. O. Sommar. Stockholm: Albert bonnies förlag, 1990. 386 s.

 9. Sommar C. Ol. Gunnar Ekelöf – En biografi/ C. O. Sommar. Stockholm: Bonniers, 1991. 633 s.

 10. Ahlgren S. Nya diktsamlingar// Arbetet, 1941, 23/ 10. Режим доступа: http://www.ekelut.dk/ekeloifiana/E_1941_Arb.pdf (дата обращения 23 июня 2015).

 11. Gierow K. R. Ankargrund och färjesång// Nya dagligt allehanda, 1941, 28/10. Режим доступа: http://www.ekelut.dk/ekeloifiana/E_1941_NDA.pdf (дата обращения 23 июня 2015).

 12. Selander S. Nya diktsamlingar// Svenska Dagbladet, 1941, 2/12.
  Режим доступа: http://www.ekelut.dk/ekeloifiana/E_1941_SvD.pdf (дата обращения 23 июня 2015).

 13. Silverstolpe G.M. Lyrik i höstfloden// Stockholms – tidningen, 1941, 30/10. Режим доступа: http://www.ekelut.dk/ekeloifiana/E_1941_ST.pdf (дата обращения 23 июня 2015).