Список литературы

 1. Зайцева М.И., Муллонен М.И. Образцы вепсской речи / АН СССР, Карел. филиал. Ленинград: Наука, 1969. 295 с.
 2. Зайцева М.И. Грамматика вепсского языка. (Фонетика и морфология). Ленинград: Наука, 1981. 361 с.
 3. Зайцева Н.Г. Грамматика вепсского языка (II. Словоизменительные и именные категории глагола; неизменяемые части речи). Учебное пособие. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 232 c.
 4. Зайцева Н. Г. Вепсский глагол: Сравнительно-сопоставительное исследование. Петрозаводск: Периодика, 2001. 288 с.
 5. Grünthal R. Vepsän kielioppi. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2015. 350 s.
 6. Hamunen M. Juosten vai juoksemalla? Infiniittisten ten- ja malla-rakenteiden semantiikkaa ja murrejakaumaa. Helsinki: Sananjalka, 2017. S. 125–153. 
 7. Huumo T. Lokatiivit lauseen semanttisessa tulkinnassa. Ajan, omistajan, paikan ja tilan adverbiaalien keskinäiset suhteet suomen kielessä / Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja. Turku, 1997.
 8. Kettunen L. Näytteitä etelävepsästä. Helsinki: SKS, 1926. 146 s.
 9. Kettunen L. Vepsän murteiden lauseopillinen tutkimus / L. Kettunen. Helsinki: SKS, 1943. 576 s.
 10. Räsänen M. Päivä päivältä enemmän ja enemmän. Suomen toistokonstruktioita / Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Helsingin yliopisto. Helsinki: Yliopistopaino, 2010. 237 s.
 11. Setälä E., Kala J. Näytteitä äänis- ja keskivepsän murteista. Helsinki: SUS, 1951. 483 s.
 12. Siro P. Suomen kielen lauseoppi. Helsinki: Tietosanakirja Oy, 1964. 167 s.
 13. Sovijärvi A., Peltola R. Äänisvepsän näytteitä. Helsinki: SUS, 1982. 171 s.
 14. Zaitseva M. Vepsän kielen lauseoppia / M. Zaiceva. - Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2001. - 150 s.