References

  1. Antonov-Ovseenko, A. A. O konkurencii informacionnyh resursov mirovoj seti s klassicheskimi smi i “konce” epohi Gutenberga/ A.A Antonov-Ovseenko// Vestnik Tverskogo Gosudarstvennogo universiteta. Seriya: filologiya. — 2016. — №1. — S. 151-155
  2. Bahtin M.M. Sobr. soch. – M.: Russkie slovari, 1996. – T.5: Raboty 1940-1960 gg. – S.159-206
  3. Belenko, V. E. Principy syuzhetoobrazovaniya v Internet-zhurnalistike/ V. E. Belenko// Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: istoriya, filologiya. — 2011 . — tom 10. — №6. — S.61-66
  4. Gorina, E. V. Internet-izdanie kak tekstoviy fenomen/ E. V. Gorina, E. A. Lazareva// Lingvokulturologia. — 2009. — №3. — S. 48-61
  5. Lobodenko, L. K. Leksiko-stilisticheskie osobennosti informacionnyh zhanrov mediatekstov Internet-SMI regiona/ L. K. Lobodenko// Vestnik YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika. — 2016. — №1. — S. 32-37
  6. Syundyukov, N. K. Internet-SMI i osobennosti ih funkcionirovaniya/ N. K. Syundyukov// Upravlencheskoe konsul'tirovanie. — 2014. — №12(72). — S. 180-191
  7. Tertychnyj, A. A. ZHanry periodicheskoj pechati : uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki bakalavrov i magistrov "ZHurnalistika" i special'nosti podgotovki diplomirovannyh specialistov "ZHurnalistika" / A. A. Tertychnyj. - Izd. 4-e, ispr. i dop. - Moskva : Aspekt Press, 2011. - 320 s
  8. Chapligina, A. O. Osobennosti transformarcii tradicionnih informacionnih janrov jurnalistiki v federal`nih Internet-SMI/ A.O. Chapligina// Mediasreda. —  2017. — №12. — S. 302-306